دسته: بخش تخصصی

جرم شناسی دیجیتال
چسبنده
اکتبر 15, 2021

جرم شناسی , جرمشناسی دیجیتال همان Digital Forensic می‌باشد و در این محتوا به بررسی Digital Forensic و یاهمان جرم شناسی دیجیتال می‌پردازیم و شمارا با این علم جذاب آشنا خواهیم کرد رضا نهاوندی،کارشناس دادگستری...

Content is protected. Right-click function is disabled.