رفع تاری پلاک

  • رفع تاری و تشخیص پلاک
  • افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته
  • آزمایشگاه بررسی اصالت ادله الکترونیک و سنتی
  • تست بیومتریک انسانی
  • کارشناس بررسی و بازسازی صحنه جرم

رفع تاری پلاک و افزایش کیفیت فیلم مداربسته

افزایش کیفیت تصاویر دوربین مداربسته
چسبنده
2021-08-10

اولین وتنها مرکز کارشناسی قضائی مجهز به تجهیزات ویژه تجزیه وتحلیل ادله الکترونیک در کشور افزایش کیفیت تصاویر دوربین مداربسته رفع تاری و تشخیص پلاک فیلم تار ، عکس تار واضح کردن پلاک خودرو تست بیومتریک سایت جرائم خاص رضا...

پلاک تار و رفع تاری
چسبنده
2021-04-01

اولین و تنها مرکز کارشناسی قضائی مجهز به تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک در کشور رفع تاری و تشخیص پلاک واضح کردن شماره پلاک افزایش کیفیت فیلم مداربسته بهترین نرم افزار برای زوم پلاک ماشین جرائم خاص رضا...

شفاف سازی پلاک خودرو
چسبنده
2020-10-14

اولین وتنها مرجع کارشناسی قضائی مجهز به تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک در کشور رفع تاری و تشخیص پلاک خودرو پردازش حرفه ای تصاویر صحنه جرم افزایش کیفیت شفاف سازی پلاک...

محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.