رفع تاری پلاک

  • رفع تاری و تشخیص پلاک
  • افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته
  • آزمایشگاه بررسی اصالت ادله الکترونیک و سنتی
  • تست بیومتریک انسانی
  • کارشناس بررسی و بازسازی صحنه جرم

افزایش کیفیت تصاویر دوربین مداربسته اقدامی برای تجزیه و تحلیل قانونی

داده ها و تصاویر دیجیتالی  

جهت حل و تکمیل پرونده های تحقیقاتی  و جرم شناسی

شناسایی جرم و مجرمین در تصاویر

مطابقت اشخاص و وسیله های مورد نظر با

تصاویر صحنه جرم

شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته 

مجموعه خدمات کارشناسی ادله الکترونیک

افزایش کیفیت تصاویر دوربین مداربسته

واضح کردن فیلم دوربین مداربسته

سایت جرائم خاص

بالابردن کیفیت فیلم دوربین مداربسته

شفاف سازی پلاک

واضح کردن فیلم دوربین مداربسته

رفع تاری و تشخیص پلاک

واضح سازی پلاک

بازیابی تصاویر حذف شده دستگاههای مداربسته

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

شفاف سازی پلاک , واضح کردن فیلم دوربین مداربسته،

رفع تاری پلاک خودرو

شفاف سازی پلاک خودرو

     ریکاوری تصاویر حذف شده دوربینهای مداربسته

افزایش کیفیت تصویر دوربین مداربسته ، سایت جرائم خاص

 

 شرایط ارائه خدمات

 شروع وتکمیل فرآیند درخواستهای شخصی

محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.