رفع تاری پلاک

  • رفع تاری و تشخیص پلاک
  • افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته
  • آزمایشگاه بررسی اصالت ادله الکترونیک و سنتی
  • تست بیومتریک انسانی
  • کارشناس بررسی و بازسازی صحنه جرم

کیفیت فیلم دوربین مداربسته

پردازش تخصصی فیلم صحنه جرم

شناسایی جرم و مجرمین در تصاویر

تست بیومتریک انسانی

جهت مطابقت یا عدم مطابقت اشخاص و وسیله های مورد نظر با تصاویر صحنه جرم

 

ابزاری سریع ، کاربردی ، مطمئن  و در عین حال دقیق برای تجزیه و تحلیل قانونی داده های دیجیتالی

جهت حل و تکمیل پرونده های تحقیقاتی  و

جرم شناسی است

 

هدف بررسی صحنه برای کشف مسائل امنیتی ، جرم شناسی و انجام و تکمیل تحقیقات قانونی در این حوزه ها می باشد.

ما با استفاده تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک در کشور جهت افزایش کیفیت تصاویرصحنه جرم و فراهم آوردن ابزاری کاربردی ، مطمئن و در عین حال دقیق برای تجزیه و تحلیل قانونی داده های الکترونیکیو  و تصاویر دیجیتالی، جهت حل و تکمیل پرونده های کیفری است

 

vazehsazi

واضح سازی و شفاف سازی

اولین و تنها مرکز قانونی مجهز به تجهیزات ویژه کارشناسی ادله الکترونیک در کشور

بررسی اصالت / تحریف و بازیابی

استخراج اطلاعات موجود وحذف شده از تمامی منابع ذخیره سازی

 

شفاف سازی تصویر دوربین مداربسته

افزایش کیفیت فیلم مداربسته

رفع تاری و تشخیص پلاک خودرو

سایت جرائم خاص

رضا نهاوندی

 تست بیومتریک انسانی

شفاف سازی تصاویر

واضح سازی پلاک خودرو

بالا بردن کیفیت فیلم دوربین مداربسته

افزایش کیفیت تصاویر دوربین مداربسته

رفع تاری پلاک خودرو

 

۱ ، شرایط  و ضوابط ارائه خدمات

۲ ، شروع و تکمیل فرآیند درخواستهای شخصی

محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.