دسته: بررسی اصالت تجهیزات و داده های دیجیتال

کارشناس بررسی اصالت ادله الکترونیکی و سنتی
چسبنده
اکتبر 13, 2020

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی مجهز به تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک در کشور بررسی اصالت ادله الکترونیک و سنتی بررسی آثار انگشتان و امضاء انجام آزمایش بیومتریک انسانی جهت  مطابقت  یا عدم  مطابقت آثار انگشتان  در اسناد...

کارشناس بررسی اصالت ادله الکترونیک
چسبنده
اکتبر 12, 2020

کارشناسی در کلیه محاکم قضائی کشور پیرامون : بررسی تحریف / اصالت اسناد و دستگاه های دیجیتال امروزه در جرایم دیجیتال بسیاری از مجرمین جهت فریب سایرین و گریز از عدالت اقدام به تحریف تجهیزات و داده های ذخیره سازی مربوطه مینمایند با پشتوانه به تجربه چند...

یررسی اصالت ادله الکترونیک
چسبنده
اکتبر 1, 2020

یررسی اصالت ادله الکترونیک , امضاء و اثر انگشت مقايسه و بررسی خطوط و امضاء و امهار تقدم و تأخر نوشتجات پاكشدگی های فيزيكی و شيميایی بررسی انواع جوهرها و كاغذ و تعيين قدمت و سن تقريبی اسناد بررسی و تطبيق آثار انگشتان و ظهور آثار انگشتان بجامانده در...

Content is protected. Right-click function is disabled.