کارشناس جرائم مرتبط با تلفن همراه ( ios )

کارشناس جرائم مرتبط با تلفن همراه ( ios )

کارشناس بررسی جرائم مرتبط با تلفن همراه ( ios )

امکان بررسی شماره تلفن ‌، سوابق تماس ، پیامک ها و … 

امکان بررسی محتوای حافظه سیم کارت‌

قابلیت بازیابی پیامک های حذف شده‌

امکان تولید گزارشات در قالب های استاندارد‌

.این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند.خط مشی کوکی

محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.