رفع تاری پلاک

  • رفع تاری و تشخیص پلاک
  • افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته
  • آزمایشگاه بررسی اصالت ادله الکترونیک و سنتی
  • تست بیومتریک انسانی
  • کارشناس بررسی و بازسازی صحنه جرم
تفکیک خطوط    ،    آثار دست نویس      ،    دیوار نوشته

 

و تجزیه و تحلیل :

امضاء 

خطوط

آثار دست نویس

دیوار نوشته

محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.