نرم افزار رفع تاری پلاک

بهترین برنامه شفاف سازی شماره پلاک ماشین

از فیلم دوربین های مداربسته

شفاف سازی و تشخیص شماره پلاک

 تشخیص پلاک

افزایش کیفیت تصاویر و خواندن شماره پلاک

افزایش کیفیت فیلم مداربسته

 سایت جرائم خاص

به لطف تکنولوژی  پیشرفته ای که در این سیستم مورد استفاده قرار گرفته

می توان مسائلی را در پرونده های جرم شناسی حل کرد که ممکن است

به راحتی و در حالت عادی نادیده گرفته شوند.

به عبارت دیگر ؛

امکان وارد کردن ویدئو های خام اولیه را دارد

همچنین آنالیز فرمت آن ها

واضح ساختن محتوای ثابت ویدئو ها و تصاویر

انجام اندازه گیری (خطوط و فواصل) در صحنه جرم

تولید گزارش های فنی

با هدف بررسی صحنه برای کشف مسائل امنیتی،

جرم شناسی و انجام و تکمیل تحقیقات قانونی در این حوزه ها می باشد.

نرم افزار رفع تاری پلاک

اولین و تنها مرکز قانونی مجهز به تجهیزات
ویژه کارشناسی ادله الکترونیک در کشور

آزمایشگاه الکترونیکی بررسی اصالت ادله الکترونیک

رفع تاری تصاویر دوربین مداربسته

شماره, پلاک, خودرو,

رفع تاری تاری پلاک

سایت جرائم خاص

 شرایط  و ضوابط ارائه خدمات

شروع و تکمیل فرآیند درخواستهای شخصی