برنامه رفع تاری شماره پلاک

رفع تاری ، شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته

افزایش کیفیت تصاویر

شفاف سازی شماره پلاک ، رفع تاری و تشخیص شماره پلاک خودرو ، 1 برنامه رفع تاری شماره پلاک در اندروید

رفع تاری عکس در اندروید, پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار,پلاک‌تار, پلاک‌تار

افزایش کیفیت تصاویر صحنه جرم

فراهم آوردن ابزاری کاربردی و مطمئن

جهت شفاف سازی و واضح سازی شماره پلاک ماشین

با پردازش و تجزیه و تحلیل تصاویر و سایر ادله الـکترونیک می توان

شواهد قابل استنادی را برای ارائه در محافل و دادگاه ها بدست آورد 

با تکنولوژی پیشرفته ای که مورد استفاده قرار گرفته، امکانات فراتر و تخصصی تری جهت حل پرونده های قضائی وجود دارد که غالبا بدون ارجاع به کارشناس و در حالت عادی نادیده گرفته میشوند 

شرح توانمندی پیرامون پردازش تصاویر صحنه جرم ؛

وارد کردن ویدئو های خام اولیه و آنالیز فرمت آن ها

واضح ساختن محتوای ثابت ویدئو ها و تصاویر

انجام اندازه گیری (خطوط و فواصل) در صحنه جرم

تولید گزارش های فنی جهت ارائه به محاکم قضائی

 

1 برنامه رفع تاری شماره پلاک در اندروید

شفاف سازی و تشخیص شماره پلاک خودرو

افزایش کیفیت تصاویر دوربین مداربسته،

داده ها و تصاویر دیجیتالی

شفاف سازی فیلم, رفع تاری شماره پلاک

جرم شناسی الکترونیک = تکمیل تحقیقات، پرونده های کیفری

برنامه رفع تاری شماره پلاک

رفع تاری عکس در اندروید      تشخیص شماره پلاک ماشین

واضح سازی و رفع تاری پلاک خودرو 

تست بیومتریک جهت شناسایی جرم و مجرمین

واضح کردن ، شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته

بهترین نرم افزار برای زوم پلاک ماشین از روی فیلم دوربین مداربسته    

رفع تاری و تشخیص پلاک       تست_بیومتریک

شفاف سازی پلاک خودرو     تشخیص شماره پلاک

شفاف سازی فیلم و عکس

شرایط ارائه خدمات

شروع و تکمیل فرآیند ثبت درخواستهای شخص

برنامه رفع تاری شماره پلاک , پلاک تار , وضوح تصاویر دوربین مدار بسته , افزایش وضوح تصویر دوربین مدار بسته , شفاف سازی پلاک خودرو در فیلم , برنامه زوم فیلم بدون کاهش کیفیت فیلم دوربین مداربسته