رفع تاری تصاویر دوربین مداربسته

رفع تاری پلاک خودرو

واضح کردن شماره پلاک

afzayesh

 اولین و تنها مرجع کارشناسی قضایی مجهز به تجهیزات نوین تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک درکشور

 با بهره برداری از تجهیزات نوین و بالغ بر یک دهه تجربیات

 درخشان کارشناسی در اکثر مراجع قضایی و انتظامی کشور

  استفاده از تجهیزات نوین سریع ، مطمئن  و در عین حال دقیق 

 برای تجزیه و تحلیل قانونی داده ها و تصاویر دیجیتالی ،جهت؛

 حل و تکمیل پرونده های تحقیقاتی  و جرم شناسی است

 شناسایی جرم و مجرمین در تصاویر

 مطابقت اشخاص و وسیله های مورد نظر با تصاویر صحنه جرم

کارشناس بررسی وبازسازی صحنه جرم

 بررسی اصالت ادله سنتی و الکترونیک

 بالا بردن کیفیت تصاویر دوربین مداربسته

 رفع تاری تصاویر دوربین مداربسته

واضح سازی شماره پلاک خودرو از فیلم

 نرم افزار افزایش کیفیت تصاویر

 شفاف سازی پلاک

واضح کردن شماره پلاک

افزایش کیفیت فیلم مداربسته

 

شرایط ارائه خدمات

شروع وتکمیل فرآیند درخواستهای شخصی