بالا بردن کیفیت فیلم دوربین مداربسته

رفع تاری پلاک خودرو

بهترین برنامه شفاف سازی شماره پلاک ماشین از

 فیلم دوربین های مداربسته

آزمایشگاه ادله الکترونیک و رفع تاری پلاک

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته , رفع تاری فیلم و عکس

برنامه شفاف سازی

 تشخیص شماره پلاک خودرو    رفع تاری فیلم و عکس

شفاف سازی عکس تار و خواندن شماره پلاک خودرو

بالا بردن کیفیت فیلم دوربین مداربسته

استفاده از تکنولوژی  پیشرفته ای که در این

تجهیزات مورد استفاده قرارگرفته،

امکان رفع تاری و شفاف سازی پلاک خودرو تا حد مطلوبی افزایش

پیدا کرده و می توان مسائلی را در پرونده های کیفری حل کرد

که ممکن است به راحتی و در حالت عادی نادیده گرفته شوند

به عبارت دیگر ؛

قابلیت وارد کردن ویدئو های خام اولیه را دارد

همچنین آنالیز فرمت آن ها

واضح ساختن محتوای ثابت ویدئو ها و تصاویر

انجام اندازه گیری (خطوط و فواصل) در صحنه جرم

تولید گزارش های فنی با هدف بررسی صحنه برای کشف مسائل امنیتی،

جرم شناسی و انجام تحقیقات قانونی در این حوزه می باشد

صحنه جرم الکترونیکی

نظر به سهولت دسترسی به ادله دیجیتال و امکان امحاء سریع داده ها و لزوم تسریع در روند دستیابی به شواهد و ادله جرم، ارجاع سریع موضوع به کارشناس ادله الکترونیک

غالبأ، ضریب دستیابی به حقیقت و تسریع در روند اقدامات را بصورت چشمگیری افزایش میدهد

بهترین نرم افزار برای زوم پلاک ماشین از روی فیلم

رفع تاری         شفاف‌ سازی

نرم افزار تسخیص پلاک از فیلم دوربین مداربسته

نرم افزار تشخیص پلاک خودرو از فیلم و عکس درشب و تارشدگی شماره پلاک

آزمایشگاه الکترونیکی بررسی اصالت ادله الکترونیک

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

رفع تاری تصاویر دوربین مداربسته

نرم افزار شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته

 شرایط  و ضوابط ارائه خدمات

شروع و تکمیل فرآیند درخواستهای شخصی