بالابردن کیفیت فیلم دوربین مداربسته

با بهره برداری از تجهیزات نوین و بالغ بر یک دهه تجربیات درخشان کارشناسی در اکثر مراجع قضایی و انتظامی کشور

 ابزاری سریع ، کاربردی مطمئن  و در عین حال دقیق 

برای تجزیه و تحلیل قانونی داده ها و تصویر دیجیتالی ،جهت؛

حل و تکمیل پرونده های تحقیقاتی  و جرم شناسی است

شناسایی جرم و مجرمین در تصویر

مطابقت اشخاص و وسیله های مورد نظر با تصویر صحنه جرم

بهترین نرم افزار افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

 

 نمونه خدمات پردازش تصاویر

بالا بردن کیفیت تصاویر دوربین مداربسته

افزایش کیفیت تصاویر

بال بردن کیفیت فیلم و خواندن پلاک

برنامه شفاف سازی عکس

افزایش کیفیت فیلم

شفاف سازی پلاک

واضح کردن شماره پلاک

دانلود برنامه شفاف سازی تصویر

کارشناس بررسی و بازسازی صحنه جرم

فیلم دوربین مداربسته در شب

رفع تاری و تشخیص پلاک

رفع تاری پلاک خودرو

رضانهاوندی

تست بیومتریک انسانی

 

۱ ، شرایط  و ضوابط ارائه خدمات

۲ ، شروع و تکمیل فرآیند درخواستهای شخصی