رفع تاری متن و نوشته

رفع تاری پلاک

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته            شفاف سازی تصاویر صحنه جرم

ما با بهره برداری از تجهیزات نوین و بالغ بر یک دهه تجربیات  

درخشان کارشناسی در اکثر مراجع قضایی و انتظامی کشور

و ابزارهای کاربردی ، مطمئن  و در عین حال دقیق برای تجزیه و تحلیل

قانونی تصاویر صحنه جرم و سایر داده های الکترونیک

  و تصویر دیجیتالی، و به جهت؛ حل و تکمیل پرونده های 

جرم شناسی در خدمت هموطنان عزیز میباشیم

شناسایی جرم و مجرمین در تصویر

مطابقت اشخاص و وسیله های مورد نظر با تصویر صحنه جرم

رفع تاری متن و نوشته

بهترین نرم افزار افزایش کیفیت فیلم دوربین مدار‌بسته

نظر به سهولت دسترسی به ادله دیجیتال و

امکان امحاء سریع داده ها و لزوم تسریع در روند دستیابی به ادله جرم،

ارجاع سریع موضوع به کارشناس ادله الکترونیک،

غالبأ، ضریب دستیابی به حقیقت و تسریع در

 روند اقدامات را بصورت چشمگیری افزایش می‌دهد

نمونه خدمات پردازش تصاویر قابل ارائه توسط کارشناس ادله الکترونیک

بالا بردن کیفیت تصاویر دوربین مداربسته

شفاف سازی تصویر    بالا بردن کیفیت فیلم و خواندن پلاک    برنامه شفاف سازی عکس

افزایش کیفیت فیلم       شفاف سازی تصاویر       واضح کردن شماره پلاک

دانلود برنامه شفاف سازی تصویر      کارشناس بررسی و بازسازی صحنه جرم     

فیلم دوربین مداربسته در شب     رفع تاری پلاک خودرو    افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

رفع تاری پلاک, تاری پلاک, پلاک تار, واضح کردن شماره پلاک, شفاف سازی پلاک, افزایش کیفیت تصاویردوربین مداربسته, کارشناس ادله الکترونیک

    رفع تاری عکس و فیلم        رفع تاری پلاک    رفع تاری عکس و فیلم       

شرایط  و ضوابط ارائه خدمات

شروع و تکمیل فرآیند درخواستهای شخصی