رفع تاری پلاک

  • رفع تاری و تشخیص پلاک
  • افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته
  • آزمایشگاه بررسی اصالت ادله الکترونیک و سنتی
  • تست بیومتریک انسانی
  • کارشناس بررسی و بازسازی صحنه جرم

بررسی اصالت امضاء و اثرانگشت

انجام آزمایش بیومتریک

جهت  مطابقت  یا عدم  مطابقت

آثار انگشتان  در اسناد الکترونیکی

جداسازی امضاء  و اثر انگشت از برگه های طرح دار

بررسی اصالت امضاء

اثرانگشت

انگشتان

جداسازی امضاء  و اثر انگشت از برگه های طرح دار

تفکیک خطوط مخدوش

تفکیک دستنوشته

دیوارنویس و …. 

 

#بررسی اصالت اسناد الکترونیک

#رضانهاوندی

#سایت جرائم خاص

#بررسی اصالت

#امضاء و اثر انگشت

 

 

 

 

محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.