نرم افزار افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

افزایش کیفیت تصاویر صحنه جرم

برنامه رفع تاری پلاک جرائم خاص

شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضایی مجهز به تجهیزات

ویژه پردازش تصاویر صحنه جرم

تجربه درخشان، ده سال کارشناسی در مراجع مختلف قضایی و انتظامی کشور 

نرم افزار افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

برنامه رفع تاری پلاک جرائم خاص

بهره برداری از تکنولوڗی نوین ، مطمئن  و در عین حال دقیق،

جهت پردازش و تجزیه و تحلیل قانونی داده های دیجیتال

از جمله تصاویری که بواسطه افزایش کیفیت فیلم دوربین های

مداربسته استخراج گردیده،  میباشد

بهبود کیفیت و افزایش کیفیت تصاویر از فیلم دوربین های مدار‌بسته

به منظور تشخیص شماره‌ پلاک‌خودرو و تکمیل قرارهای کارشناسی

شناسایی مجرمین در تصاویر دوربین مدار‌بسته ازطریق اجرای

 تست‌بیومتریک انسانی

مطابقت اشخاص و وسیله های مورد نظر با تصویر صحنه جرم

آزمایشگاه رفع تاری تصاویر صحنه جرم

برنامه رفع‌ ‌تاری پلاک جرائم خاص

کارشناس بررسی و بازسازی صحنه جرم 

آزمایشگاه ادله الکترونیک رفع تاری فیلم و عکس  

   نرم‌افزارخواندن شماره پلاک‌ماشین

برنامه رفع تاری پلاک خودرو جرائم خاص 

رفع‌تاری پلاک‌خودرو  و شفاف‌سازی تصاویر دوربین مدار‌بسته

آزمایشگاه ادله الکترونیک رفع تاری و تشخیص پلاک

رفع‌تاری پلاک‌خودرو رفع‌تاری رفع‌تاری رفع‌تاری پلاک‌ماشین  پلاک‌ماشین  پلاک‌ماشین  پلاک‌ماشین  دوربین‌مدار‌بسته  دوربین‌مدار‌بسته  دوربین‌مدار‌بسته  دوربین‌مدار‌بسته 

نرم افزار افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

نظر به سهولت دسترسی به ادله دیجیتال و امکان امحاء

سریع داده ها و لزوم تسریع در

روند دستیابی به شواهد و ادله جرم،

ارجاع سریع موضوع به کارشناس ادله الکترونیک

غالبأ، ضریب دستیابی به حقیقت و تسریع در روند اقدامات را

بصورت چشمگیری افزایش میدهد

رفع تاری و تشخیص و پلاک

رفع تاری ،  نرم افزار شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته

دانلود نرم افزار تشخیص پلاک خودرو از روی عکس

نرم افزار اندرویدی رفع تاری پلاک

شرایط ارائه خدمات

شروع و تکمیل فرآیند درخواستهای شخصی