رفع تاری شماره پلاک

رفع تاری و تشخیص شماره پلاک

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضایی

مجهز به تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل و

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

رفع تاری و تشخیص شماره پلاک

تست بیومتریک انسانی

در کشور

بالغ بر یک دهه  تجربه درخشان کارشناسی،

در مراجع مختلف قضائی و انتظامی کشور

تلفن                                      ۱ ۱۶۰ ۱۴۰ ۰۹۹۸

???? صفحات ما در کلیه شبکه های اجتماعی رایج  ????

           ⁩⁦⁩⁦JaraemKhas         /      Jormyabi

پردازش حرفه ای تصاویر صحنه جرم

 ( فیلم / عکس / متن )

 افزایش کیفیت تصاویر دوربین مداربسته، شفاف سازی پلاک، رفع تاری وتشخیص پلاک، فیلم دوربین مداربسته

شناسایی افراد

واضح کردن شماره پلاک 

کارشناس ادله الکترونیک، رضا نهاوندی

 سایت تخصصی جرائم خاص

برنامه بالابردن کیفیت فیلم دوربین مداربسته

رفع تاری پلاک

افزایش کیفیت تصاویر دوربین مداربسته

نرم افزار رفع تاری و تشخیص شماره پلاک

۱ ، شرایط  و ضوابط  ارائه خدمات

 

۲ ، شروع و تکمیل فرآیند درخواستهای شخصی