شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته

رفع تاری پلاک خودرو

بهترین برنامه شفاف سازی شماره پلاک ماشین از فیلم

دوربین های مداربسته

آزمایشگاه ادله الکترونیک و رفع تاری پلاک

افزایش کیفیت فیلم مداربسته , رفع تاری فیلم و عکس

نرم افزار شفاف سازی فیلم مداربسته

 تشخیص شماره پلاک خوورو    رفع تاری فیلم و عکس   pelak-2

افزایش کیفیت تصاویر و خواندن شماره پلاک خودرو

 

 

نرم افزار شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته

با استفاده از تکنولوژی  پیشرفته ای که در این تجهیزات مورد استفاده قرار

گرفته، امکان رفع تاری و شفاف سازی پلاک خودرو تا حد مطلوبی افزایش

پیدا کرده و می توان مسائلی را در پرونده های جرم شناسی حل کرد

که ممکن است به راحتی و در حالت عادی نادیده گرفته شوند

 

 

به عبارت دیگر ؛

امکان وارد کردن ویدئو های خام اولیه را دارد

همچنین آنالیز فرمت آن ها

واضح ساختن محتوای ثابت ویدئو ها و تصاویر

انجام اندازه گیری (خطوط و فواصل) در صحنه جرم

 

تولید گزارش های فنی با هدف بررسی صحنه برای کشف مسائل امنیتی،

جرم شناسی و انجام تحقیقات قانونی در این حوزه می باشد

 

صحنه جرم الکترونیکی

 

نظر به سهولت دسترسی به ادله دیجیتال و امکان امحاء سریع داده ها و لزوم تسریع در روند دستیابی به شواهد و ادله جرم، ارجاع سریع موضوع به کارشناس ادله الکترونیک

غالبأ، ضریب دستیابی به حقیقت و تسریع در روند اقدامات را بصورت چشمگیری افزایش میدهد

 

بالا بردن کیفیت فیلم دوربین مداربسته

رفع تاری پلاک خودرو

اولین و تنها مرکز قانونی مجهز به تجهیزات
ویژه کارشناسی ادله الکترونیک در کشور

آزمایشگاه الکترونیکی بررسی اصالت ادله الکترونیک

افزایش کیفیت فیلم و رفع تاری پلاک خودرو

رفع تاری تصاویر دوربین مداربسته

سایت جرائم خاص

 

 

 شرایط  و ضوابط ارائه خدمات

شروع و تکمیل فرآیند درخواستهای شخصی