نرم افزار زوم پلاک ماشین از روی فیلم

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته در شب

pelak-3 pelak-3 , رفع‌تاری, رفع‌تاری, رفع‌تاری, رفع‌تاری , رفع‌تاری, رفع‌تاری

با توجه به سهولت دسترسی به ادله دیجیتال و امکان

امحاء سریع داده ها و لزوم تسریع در روند دستیابی به

شواهد و ادله جرم،

ارجاع سریع موضوع به کارشناس ادله الکترونیک،

غالبأ، ضریب دستیابی به

حقیقت و تسریع در روند اقدامات را

بصورت چشمگیری افزایش میدهد

رفع تاری فیلم مداربسته , شفاف سازی

افزایش کیفیت تصاویر      ,     پردازش حرفه ای تصاویر

تست بیومتریک انسانی جهت شناسایی مجرمین
پلاک‌ماشین, پلاک‌ماشین, پلاک‌ماشین, پلاک‌ماشین, پلاک‌ماشین, پلاک‌ماشین، دوربین مدا بهترین نرم افزار برای زوم پلاک ماشین از روی فیلم
اولین و تنها مرکز کارشناسی قضائی مجهز به تجهیزات ویژه
رفع تاری تصویر مداربسته =  تشخیص شماره پلاک ماشین
رفع‌تاری ,سایت جرائم خاص, رفع‌تاری
شفاف‌‌سازی , شفاف‌‌سازی , شفاف‌‌سازی , شفاف‌‌سازی , شفاف‌‌سازی