شفاف سازی فیلم مداربسته

شفاف سازی فیلم مداربسته

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته  در شب
 
واضح کردن پلاک خودرو
 
افزایش کیفیت تصاویر
 
رفع تاری و تشخیص شماره پلاک خودرو
 
پردازش حرفه ای تصاویر
 
شناسایی مجرمین و مطابقت مظنونین از طریق اجرای
 
تست بیومتریک انسانی
 
 
اولین و تنها مرکز کارشناسی قضائی مجهز به تجهیزات ویژه تجزیه وتحلیل ادله الکترونیک در کشور 
افزایش کیفیت تصاویر دوربین مداربسته
رفع تاری از فیلم و عکس تار  =  تشخیص ارقام پلاک
واضح کردن پلاک خودرو
تست بیومتریک
سایت جرائم خاص