برنامه, رفع تاری, پلاک, خودرو, ,pelak

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی ، مجهز به تجهیزات نوین 

تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک در کشور

 

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

شفاف سازی تصاویر ، واضح کردن پلاک ماشین

شفاف سازی پلاک خودرو

افزایش کیفیت تصاویر صحنه جرم

تجزیه و تحلیل قانونی داده ها و تصاویر دیجیتالی

جرائم مرتبط با تلفن همراه …..

رضانهاوندی

 

سایت جرائم خاص

 

کارشناس بررسی و بازسازی صحنه جرم

 

شفاف سازی تصاویر

 

برنامه رفع تاری و تشخیص شماره پلاک خودرو

 

واضح نمودن شماره پلاک ماشین

Pelak-pardazeh

رفع تاری شماره پلاک

 

پردازش تخصصی تصاویر صحنه جرم

 

شرایط و نحوه ارائه خدمات

 

شروع و تکمیل فرآیند درخواست شخصی