بالابردن کیفیت فیلم و خواندن پلاک

شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته

افزایش کیفیت تصاویر

افزایش کیفیت تصاویر دوربین مداربسته ابزاری سریع ، کاربردی ، مطمئن  و در عین حال دقیق
برای تجزیه و تحلیل قانونی  داده ها و تصاویر دیجیتالی
جهت حل و تکمیل پرونده های تحقیقاتی  و جرم شناسی است.

رفع تاری پلاک خودرو

رفع تاری پلاک

سایت جرائم خاص

تست بیومتریک جهت شناسایی جرم و مجرمین 

واضح کردن ، شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته

افزایش کیفیت تصاویر صحنه جرم 

رفع تاری و تشخیص پلاک

رفع تاری و تشخیص پلاک

افزایش کیفیت تصویر دوربین مداربسته

#مطابقت اشخاص و وسیله های مورد نظر با تصاویر صحنه جرم

افزایش کیفیت تصاویر دوربین مداربسته

شفاف_سازی_واضح_کردن_تصاویر_فیلم_تصویر_دوربین

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

 

شرایط ارائه خدمات

  شروع و تکمیل فرآیند درخواستهای شخصی