شفاف سازی پلاک خودرو

 

افزایش کیفیت تصاویر جهت شناسایی  و

و دستیابی به شماره های پلاک خودرو

 

 تست بیومتریک انسانی 

بررسی و تجزیه و تحلیل تصاویر صحنه جرم

جهت شناسایی مجرمین،

 

مطابقت اشخاص و وسیله های موردنظر از تصاویرصحنه جرم،

 

استخراج متن ، تصاویر و سایراطلاعات 

ازحافظه های جانبی، منابع و تجهیزات ذخیره سازی،

بازیابی اطلاعات از تمامی حافظه های دیجیتال

تلفن همراه ، فلش ، دستگاه های مدار بسته…

 

 بررسی صحت عملکرد / تحریف