شماره پلاک تار

[/vc_row]
درباره کارشناس پلاک تار

کارشناس ادله الکترونیک دادگستری

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی، مجهز به تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل و افزایش کیفیت فیلم دوربین های مداربسته در کشور

بالغ بر پانزده سال تجربه درخشان کارشناسی، در مراجع مختلف قضائی و انتظامی کشور

دانلود برنامه رفع تاری و تشخیص پلاک از کافه بازار

ثبت درخواست افزایش کیفیت تصاویر

24965
تعداد درخواستهای به نتیجه رسیده
9189
قرار های کارشناسی به نتیجه رسیده
22571
میزان رضایت متقاضیان
افزایش وضوح تصاویر دوربین مدار بسته

آخرین مطالب

رفع تاری پلاک خودرو
مشاهده
اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی مجهز به تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک , رفع تاری پلاک , شفاف سازی تصاویر ,
تنظیمات
رفع تاری فیلم و پلاک خودرو
بیشتر
تشخیص شماره پلاک تار
افزایش وضوح تصویر دوربین مدار بسته
تنظیمات
شفاف سازی پلاک خودرو
بیشتر
خواندن پلاک یک ماشین از روی فیلم دوربین مداربسته
اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی مجهز به تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک , رفع تاری پلاک , شفاف سازی تصاویر ,
تنظیمات
بالا بردن کیفیت فیلم دوربین مداربسته+نرم افزار بهبود
اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه ادله الکترونیک
اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی مجهز به تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک , رفع تاری پلاک , شفاف سازی تصاویر ,
تنظیمات
شفاف سازی پلاک
اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه ادله الکترونیک
اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی مجهز به تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک , رفع تاری پلاک , شفاف سازی تصاویر ,
تنظیمات
بهترین نرم افزار برای زوم پلاک ماشین از روی فیلم
اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه ادله الکترونیک
اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی مجهز به تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک , رفع تاری پلاک , شفاف سازی تصاویر ,
تنظیمات
محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.