کارشناس بررسی و بازسازی صحنه جرم

آشکارسازی تجهیزات شنود و ردیابی

اسکن لیزری موقعیت مورد نظر با دستگاه آشکار ساز
آشکارسازی و پاکسازی تجهیزات مخفی و جاسوسی
دستگاه های استراق سمع تلفن
انواع میکروفون و دوربین
سیمکارتی/ وایرلس
با سیم و بی سیم
ردیاب
اسکن لیزری محدوده وقوع جرم با دستگاه آشکارساز ; واضح کردن پلاک ماشین ; واضح کردن پلاک خودرو ; واضح کردن شماره پلاک ;

هنگام وقوع جرائم تخصصی ، به ویژه جرائم مرتبط با تجهیزات الکترونیکی و دیجیتال

رجوع به موقع ، به رضا نهاوندی کارشناس بررسی و بازسازی صجنه جرم

و حضور وی در محدوده وقوع جرم موجب دستیابی به نتیجه مطلوب و جلوگیری از امحاء ادله میگردد

رضا نهاوندی

سایت جرائم خاص

اسکن لیزری محدوده جرم جهت آشکارسازی تچهیزات مخفی

اینستاگرام جرائم خاص ، اینستاگرام جرائم خاص ، دوربین یاب ، میکرفن یاب

ردیاب یاب ، کارشناس بررسی و بازسازی صحنه جرم

گالری رفع تاری پلاک ، 09981401601

برنامه اندرویدی شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته