افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

افزایش کیفیت تصاویر صحنه جرم

فیلم تار ، عکس تار

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

افزایش کیفیت تصاویر صحنه جرم

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضایی مجهز به تجهیزات

ویژه پردازش تصاویر صحنه جرم

تجربه درخشان، بالغ بر پانزده سال کارشناسی در مراجع مختلف قضایی و انتظامی کشور افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

بهره برداری از تکنولوڗی نوین ، مطمئن و در عین حال دقیق،

جهت پردازش و تجزیه و تحلیل قانونی داده های دیجیتال

از جمله تصاویری که بواسطه افزایش کیفیت فیلم دوربین های

مداربسته استخراج گردیده، میباشد

بهبود کیفیت و افزایش کیفیت تصاویر از فیلم دوربین های مدار‌بسته

به منظور تشخیص شماره‌ پلاک‌خودرو و تکمیل قرارهای کارشناسی

شناسایی مجرمین در تصاویر دوربین مدار‌بسته

ازطریق اجرای تست‌بیومتریک انسانی

مطابقت اشخاص و وسیله های مورد نظر با تصویر صحنه جرم

رفع تاری پلاک

نرم‌افزار رفع‌ تاری پلاک‌ خودرو

کارشناس بررسی و بازسازی صحنه جرم الکترونیکی

تشخیص شماره پلاک تار

آزمایشگاه ادله الکترونیک رفع تاری فیلم و عکس

رفع تاری و تشخیص شماره پلاک تارکارشناس بررسی اصالت امضاء و اثر انگشت ین

نرم‌افزار افزایش کیفیت تصاویر مداربسته

نرم افزار شفاف سازی پلاک خودرو از فیلم و عکس در شب و تار شدگی شماره پلاکشفاف‌ سازی تصاویر دوربین مدار‌بسته

نرم افزار افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

رفع‌تاری پلاک‌خودرو رفع‌تاری رفع‌تاری رفع‌تاری پلاک‌ماشین پلاک‌ماشین پلاک‌ماشین پلاک‌ماشین دوربین‌مدار‌بسته دوربین‌مدار‌بسته دوربین‌مدار‌بسته دوربین‌مدار‌بسته دو

نرم افزار شفاف سازی فیلم دوربین مدار بسته برای اندروید

نظر به سهولت دسترسی به ادله دیجیتال و امکان امحاء سریع داده ها

و لزوم تسریع در روند دستیابی به شواهد و ادله جرم،

ارجاع سریع موضوع به کارشناس ادله الکترونیک

غالبأ، ضریب دستیابی به حقیقت و تسریع در روند اقدامات را

بصورت چشمگیری افزایش میدهد

نرم‌افزار رفع‌ تاری پلاک‌ خودرو

برنامه رفع تاری و تشخیص شماره پلاک تار ، شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته

دانلود نرم افزار تشخیص پلاک خودرو از روی عکس

رفع تاری و تشخیص شماره پلاک تار

شرایط و ضوابط ارائه خدمات

ثبت درخواست و ارسال تصاویر