افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

افزایش کیفیت تصاویر صحنه جرم

فیلم تار ، عکس تار

واضح سازی پلاک afzayesh تشخیص شماره پلاک ماشین

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضایی مجهز به تجهیزات

ویژه پردازش تصاویر صحنه جرم

بالغ بر پانزده سال تجربه درخشان کارشناسی در مراجع مختلف قضایی و انتظامی کشور افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

بهره برداری از تکنولوڗی نوین ، مطمئن و در عین حال دقیق،

جهت پردازش و تجزیه و تحلیل قانونی داده های دیجیتال

از جمله تصاویری که بواسطه افزایش کیفیت فیلم دوربین های

مداربسته استخراج گردیده است

بهبود کیفیت و افزایش کیفیت تصاویر از فیلم دوربین های مدار‌بسته

بمنظور تشخیص شماره‌ پلاک‌خودرو و تکمیل قرارهای کارشناسی

تست‌بیومتریک ؛ مطابقت متهمین با مجرمین ثبت شده در تصاویر شناسایی مجرم از روی فیلم دوربین مدار‌بسته

مطابقت اشخاص و وسیله های مورد نظر با تصویر صحنه جرم

تشخیص شماره پلاک ماشین

شفاف سازی پلاک خودرو از فیلم و عکس در شب و تار شدگی

شماره پلاک  رفع‌تاری پلاک‌خودرو

یررسی صحنه جرم، جمع آوری و استناد پذیری ادله الکترونیک

شفاف سازی پلاک خودرو از فیلم و عکس در شب و تار شدگی شماره پلاک واضح‌سازی فیلم دوربین مدار‌بسته

آزمایشگاه ادله الکترونیک رفع تاری فیلم و عکس

زوم پلاک ماشین از روی فیلم زوم پلاک ماشین از روی فیلمین

شفاف سازی پلاک خودرو از فیلم و عکس در شب و تار شدگی شماره پلاک مداربسته

بالابردن کیفیت تصاویر صحنه جرم

رفع تاری پلاک‌خودرو، شفاف‌سازی تصاویر دوربین مدار‌بسته

آزمایشگاه ادله الکترونیک رفع تاری و تشخیص پلاک

رفع‌تاری پلاک‌خودرو رفع‌تاری رفع‌تاری رفع‌تاری پلاک‌ماشین پلاک‌ماشین پلاک‌ماشین پلاک‌ماشین دوربین‌مدار‌بسته دوربین‌مدار‌بسته دوربین‌مدار‌بسته دوربین‌مدار‌بسته دو

نرم افزار شفاف سازی فیلم دوربین مدار بسته برای اندروید

نظر به سهولت دسترسی به ادله دیجیتال و امکان امحاء

سریع داده ها و لزوم تسریع در

روند دستیابی به شواهد و ادله وقوع جرم

ارجاع سریع موضوع به کارشناس ادله الکترونیک

غالبأ، ضریب دستیابی به حقیقت و تسریع در روند اقدامات را

بصورت چشمگیری افزایش میدهد

تشخیص شماره پلاک

واضح سازی شماره پلاک

رفع تاری و تشخیص پلاک

شرایط و ضوابط ارائه خدمات

ثبت درخواست و ارسال تصاویر