رفع تاری پلاک تار

شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته

افزایش کیفیت تصاویر

افزایش کیفیت تصاویر صحنه جرم

رفع تاری پلاک تار

شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته

با فراهم آوردن ابزاری کاربردی و مطمئن

جهت شفاف سازی و واضح سازی شماره پلاک ماشین با پردازش و تجزیه و تحلیل تصاویر و سایر ادله الـکترونیک

می توان شواهد قابل استنادی را برای ارائه در دادگاه بدست آورد

بهره برداری از تکنولوژی پیشرفته ای که در این تجهیزات مورد استفاده قرار گرفته، امکانات فراتر و تخصصی تری

جهت حل پرونده های قضائی به وجود آورده و غالبا بدون ارجاع به کارشناس و در حالت عادی نادیده گرفته میشوند

شرح توانمندی پیرامون پردازش تصاویر صحنه جرم

وارد کردن ویدئو های خام اولیه و آنالیز فرمت آن ها

واضح ساختن محتوای ثابت ویدئو ها و تصاویر

انجام اندازه گیری (خطوط و فواصل) در صحنه جرم

تولید گزارش های فنی جهت ارائه به محاکم قضائی

شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته

افزایش کیفیت تصاویر دوربین مداربسته،

داده ها و تصاویر دیجیتالی

جرم شناسی الکترونیک

تکمیل تحقیقات، پرونده های کیفری

تشخیص شماره پلاک ماشین       تست بیومتریک جهت شناسایی جرم و مجرمین

تشخیص شماره پلاک خودرو    شفاف سازی پلاک خودرو

نرم افزار شفاف سازی پلاک ماشین       شفاف‌ سازی و رفع تاری پلاک

شرایط و ضوابط ارائه خدمات

ثبت درخواست و ارسال تصاویر