شفاف‌ سازی رفع تاری پلاک

رفع تاری و تشخیص پلاک

رفع تاری پلاک, رفع تاری و تشخیص پلاک, افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته شفاف سازی عکس پلاک تار و فیلم تار , عکس تار, سایت جرائم خاص, کارشناس ادله الکترونیک

فرآیند رفع تاری پلاک خودرو و شفاف سازی شماره پلاک با انجام پردازش تخصصی تصاویر و شفاف سازی رفع تاری پلاک

برای دستیابی به شماره های پلاک خودروی ثبت شده در تصاویر صحنه جرم میباشد

رفع تاری شماره های پلاک در فیلم مداربسته

با توجه به سهولت دسترسی به ادله الکترونیک و امکان امحاء

سریع داده ها و لزوم تسریع در روند دستیابی به ادله اثبات جرم، ارجاع سریع موضوع به کارشناس ادله الکترونیک دادگستری،

غالبأ، ضریب دستیابی به حقیقت و تسریع در روند اقدامات را

بصورت چشمگیری افزایش میدهد

واضح نمودن شماره های پلاک در فیلم مداربسته

شفاف سازی پلاک خودرو

تشخیص شماره پلاک از فیلم تار

نرم افزار شفاف سازی پلاک ماشین

پلاک تار

پردازش تصاویر برای رفع تاری پلاک خودرو

شفاف‌ سازی رفع تاری پلاک

تست بیومتریک انسانی

برنامه شفاف سازی و رفع تاری پلاک ماشین

شفاف سازی و رفع تاری فیلم دوربین های مداربسته، به منڟور دستیابی

به شماره های پلاک خودرو مجرمین

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

بررسی و تجزیه و تحلیل تصاویر صحنه جرم، شناسایی مجرمین،

مطابقت اشخاص و وسیله های موردنظر از تصاویر صحنه جرم،

واضح کردن شماره ماشین،

استخراج متن ، تصاویر و سایر اطلاعات ازحافظه های جانبی، منابع و تجهیزات ذخیره سازی،

بازیابی اطلاعات از تمامی حافظه های دیجیتال ، تلفن همراه ، فلش ، دستگاه های مدار بسته…

رفع تاری متن و نوشته

رفع تاری پلاک تار و ناخوانا

شرایط و ضوابط ارائه خدمات

ثبت درخواست و ارسال تصاویر