نرم‌ افزار شفاف سازی پلاک

تشخیص شماره پلاک

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی ، مجهز به تجهیزات نوین تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک از جمله پردازش

تصاویر صحنه جرم ( شفاف سازی و تشخیص شماره پلاک ماشین) در کشور

رفع‌تاری‌, رفع‌تاری‌, رفع‌تاری‌, رفع‌تاری‌, رفع‌تاری‌, رفع‌تاری‌, پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار, ,پلاک‌تار, رفع تاری, رفع تاری, رفع تاری, رفع تاری, رفع تاری, رفع تاری, فیلم دوربین مداربسته ، رفع تاری پلاک خودرو

با توجه به سهولت دسترسی به ادله دیجیتال و امکان امحاء

سریع داده ها و لزوم تسریع در روند دستیابی به

شواهد و ادله جرم، ارجاع سریع موضوع به

کارشناس ادله الکترونیک غالبأ، ضریب دستیابی

به حقیقت و تسریع در روند اقدامات را

بصورت چشمگیری افزایش میدهد

تجزیه و تحلیل قانونی داده ها و تصاویر دیجیتالی

نرم‌افزار شفاف سازی پلاک خودرو و شفاف سازی فیلم

واضح کردن شماره پلاک خودرو ، افزایش کیفیت فیلم دوربین مدار‌بسته تشخیص پلاک ماشین , رفع تاری پلاک خودرو

برنامه رفع تاری پلاک خودرو جرائم خاص رفع تاری پلاک تار

رفع تاری و تشخیص شماره پلاک تار بهبود کیفیت فیلم دوربین مداربسته

رفع تاری متن و نوشته

نرم‌ افزار شفاف سازی پلا فیلم دوربین مداربسته تشخیص شماره پلاک

شرایط و ضوابط ارائه خدمات

ثبت درخواست و ارسال تصاویر