نمونه‌کار دسته بندی : کارشناس بررسی و بازسازی صحنه جرم

تشخیص چهره و شناسایی متهم

 تشخیص چهره و شناسایی متهم تست بیومتریک ا...

تشخیص چهره از فیلم دوربین مداربسته

تشخیص چهره از فیلم مداربسته تست بیومتریک ...

تست بیومتریک انسانی

تست بیومتریک شناسایی جرم و مجرمین در تصاوی...

آشکارسازی و پاکسازی تجهیزات مخفی

اسکن لیزری محدوده جرم

اسکن لیزری محدوده وقوع جرم با دستگاه آشکا...

محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.