تشخیص شماره پلاک از فیلم تار

واضح کردن فیلم تار

واضح کردن شماره پلاک

AfzayeshPixel

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضایی مجهز به تجهیزات نوین تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک درکشور

با بهره برداری از تجهیزات نوین افزایش کیفیت فیلم مداربسته

و یک دهه تجربیات درخشان رفع تاری متن و نوشته

رفع تاری متن و نوشتهر

بهره برداری از تجهیزات نوین مطمئن و در عین حال دقیق

برای تجزیه و تحلیل قانونی داده ها و تصاویر دیجیتالی ،

نرم افزار تشخیص پلاک از فیلم مداربسته

بمنظور حل و تکمیل پرونده های جرم شناسی

شفاف سازی فیلم و عکس

شناسایی جرم و مجرمین در تصاویر

مطابقت اشخاص و وسیله های مورد نظر با تصاویر صحنه جرم

رفع تاری پلاک

بهبود رفع تاری و تشخیص شماره پلاک

بالا بردن کیفیت تصاویر دوربین مداربسته

واضح سازی شماره پلاک خودرو از فیلم

کیفیت تصاویر دوربین های مداربسته

نرم افزار افزایش کیفیت تصاویر

شفاف سازی فیلم و عکس ، واضح سازی شماره پلاک

شفاف سازی پلاک خودرو

تشخیص شماره پلاک از فیلم

تشخیص شماره پلاک از فیلم تار

پلاک تار

نرم افزار شفاف سازی پلاک ماشین

شرایط و ضوابط ارائه خدمات

ثبت درخواست و ارسال تصاویر

رفع تاری پلاک, تاری پلاک, پلاک تار, واضح کردن شفاف سازی تصویردوربین مداربسته
مرجع کارشناسی قضایی, مجهز به تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک در