استناد پذیری ادله الکترونیک
جایگاه دلیل الکترونیک در ادله اثبات دعوی
قانون تجارت الکترونیک،
با تصویب قانون تجارت الکترونیک، دلیل الکترونیک به عنوان قالب جدید دلیل، به نظام ادله اثبات دعوا وارد شد.

قانون تجارت الکترونیک تعریفی وسیع و پویا از «داده‌پیام» ارائه کرده است
بنابراین، نه تنها ابزارهای الکترونیک، بلکه تمامی ابزارهای موجود می‌توانند منشاء ایجاد دلیل الکترونیک باشند،
از جمله تلگرام، تلکس، ابزارهای دیجیتالی، مغناطیسی، نوری، الکترومغناطیسی و سایر ابزارهای ناشی از فناوری که در آینده به وجود خواهند آمد.

بدین ترتیب، اکنون در نظام حقوقی ایران،

گزارش تراکنش سیستم الکترونیکی،حافظه رایانه و داده های

صوتی و تصویری دیجیتال ، نوعی دلیل الکترونیک هستند.

این دلایل را می‌توان در ابزارهایی مانند تلفن همراه و ثابت،

دوربین‌ها یا ضبط‌ کننده‌های دیجیتال، رایانه‌های شخصی،

فکس ها و مانند آنها کشف و استفاده کرد.

با تصویب قانون تجارت الکترونیک،

دلایل الکترونیک به عنوان نوع جدید دلایل

در کنار دلایل سنتی، در نظام ادله اثبات دعوا

معتبر شمرده و دارای ارزش اثباتی شدند.

ادامه … استناد پذیری ادله الکترونیک استناد پذیری ادله الکترونیک

استناد پذیری ادله الکترونیک

صفحه رسمی جرائم خاص در اینستاگرام

صفحه رسمی جرائم خاص در اینستاگرام

قانون جرائم رایانه‌ای

بررسی اصالت فایل صوتی

بررسی اصالت ادله سنتی و الکترونیک

ادله الکترونیک و پذیرش آن از منظر قانونگذار

قانون پذیرش صدا و تصاویر بعنوان ادله در محاکم قضایی