نرم افزار تشخیص شماره پلاک

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

شفاف سازی شماره پلاک ، تشخیص پلاک خودرو

rafetari برنامه رفع تاری پلاک تار

شفاف سازی عکس در اندروید, پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار, برنامه رفع تاری و تشخیص پلاک

افزایش کیفیت تصاویر صحنه جرم

فراهم آوردن ابزاری کاربردی و مطمئن

جهت شفاف سازی و واضح سازی شماره پلاک ماشین

با پردازش و تجزیه و تحلیل تصاویر و سایر ادله الـکترونیک می توان

شواهد قابل استنادی را برای ارائه در محافل و دادگاه ها بدست آورد

با تکنولوژی پیشرفته ای که مورد استفاده قرار گرفته، امکانات فراتر و تخصصی تری جهت حل پرونده های قضائی وجود دارد که غالبا بدون

ارجاع به کارشناس و در حالت عادی نادیده گرفته میشوند

شرح توانمندی پیرامون پردازش تصاویر صحنه جرم ؛

وارد کردن ویدئو های خام اولیه و آنالیز فرمت آن ها

واضح ساختن محتوای ثابت ویدئو ها و تصاویر

انجام اندازه گیری (خطوط و فواصل) در صحنه جرم

تولید گزارش های فنی جهت ارائه به محاکم قضائی

نرم افزار تشخیص شماره پلاک

شفاف سازی و تشخیص شماره پلاک خودرو

افزایش کیفیت تصاویر دوربین مداربسته،

برنامه رفع تاری و تشخیص پلاک

خواندن شماره پلاک ، شفاف سازی فیلم , رفع تاری شماره پلاک

جرم شناسی الکترونیک = تکمیل تحقیقات، پرونده های کیفری

برنامه تشخیص پلاک ماشین

برنامه رفع تاری پلاک

برنامه رفع تاری پلاک

نرم افزار شفاف سازی پلاک خودرو از فیلم و عکس

تست بیومتریک جهت شناسایی جرم و مجرمین

نرم افزار تشخیص پلاک از فیلم دوربین مداربسته

برنامه شفاف سازی پلاک خودرو

نرم افزار تشخیص شماره پلاک ماشین

شرایط و ضوابط ارائه خدمات

تماس با کارشناس ادله الکترونیک ( جرائم خاص)

برنامه رفع تاری شماره پلاک , پلاک تار , وضوح تصاویر دوربین مدار بسته , شفاف سازی پلاک خودرو در فیلم , برنامه زوم فیلم بدون کاهش کیفیت فیلم دوربین مداربسته