دسته: پردازش تصاویر صحنه جرم

کارشناس جرائم خاص
10/22/2022
رفع تاری پلاک تار
چسبنده
10/22/2022

شفاف‌ سازی پلاک , خودرو , ماشین , افزایش کیفیت , فیلم , دوربین , مدار‌بسته , عکس‌تار , فیلم‌تار , تشخیص شماره ,...

کارشناس جرائم خاص
10/15/2022
واضح کردن پلاک
چسبنده
10/15/2022

واضح کردن پلاک , برنامه زوم فیلم بدون کم شدن کیفیت دوربین مداربسته, برنامه افزایش کیفیت فیلم دوربین...

کارشناس جرائم خاص
10/13/2022
رفع تاری پلاک ماشین
چسبنده
10/13/2022

شفاف‌ سازی پلاک , خودرو , ماشین , افزایش کیفیت , فیلم , دوربین , مدار‌بسته , عکس‌تار , فیلم‌تار , تشخیص شماره ,...

کارشناس جرائم خاص
10/11/2022
تشخیص پلاک تار
چسبنده
10/11/2022

تشخیص شماره پلاک , فیلم تار , شفاف سازی شماره پلاک ماشین , نرم افزار شفاف سازی فیلم و عکس تار , نرم افزار...

محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.