شفاف سازی پلاک خودرو در فیلم

رفع تاری پلاک خودرو

بهترین برنامه شفاف سازی شماره پلاک ماشین از فیلم

دوربین های مداربسته

آزمایشگاه ادله الکترونیک و رفع تاری پلاک

افزایش کیفیت فیلم مداربسته , رفع تاری فیلم و عکس

برنامه شفاف سازی

تشخیص شماره پلاک خوورو رفع تاری فیلم و عکس

شفاف‌ سازی پلاک خودرو در فیلم

نرم افزار شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته

با استفاده از تکنولوژی پیشرفته ای که در این تجهیزات

مورد استفاده قرارگرفته،

امکان رفع تاری و شفاف سازی پلاک خودرو تا حد مطلوبی افزایش

پیدا کرده و می توان مسائلی را در پرونده های جرم شناسی حل کرد

که ممکن است به راحتی و در حالت عادی نادیده گرفته شوند

به عبارت دیگر ؛

امکان وارد کردن ویدئو های خام اولیه را دارد

همچنین آنالیز فرمت آن ها

واضح ساختن محتوای ثابت ویدئو ها و تصاویر

انجام اندازه گیری (خطوط و فواصل) در صحنه جرم

تولید گزارش های فنی با هدف بررسی صحنه برای کشف مسائل امنیتی،

جرم شناسی و انجام تحقیقات قانونی در این حوزه می باشد

صحنه جرم الکترونیکی

نظر به سهولت دسترسی به ادله دیجیتال و امکان امحاء سریع داده ها و لزوم تسریع در روند دستیابی به شواهد و ادله جرم، ارجاع سریع موضوع به کارشناس ادله الکترونیک

غالبأ، ضریب دستیابی به حقیقت و تسریع در روند اقدامات را بصورت چشمگیری افزایش میدهد

بالا بردن کیفیت فیلم دوربین مداربسته

رفع تاری پلاک خودرو

اولین و تنها مرکز قانونی مجهز به تجهیزات
ویژه کارشناسی ادله الکترونیک در کشور

رفع تاری و تشخیص شماره پلاک تار

برنامه رفع تاری و تشخیص شماره پلاک تار

بالا بردن کیفیت فیلم دوربین مداربسته + نرم افزار بهبود

نرم افزار تشخیص پلاک از فیلم دوربین مداربسته

شفاف سازی و رفع تاری پلاک خودرو

شرایط و ضوابط ارائه خدمات

ثبت درخواست و ارسال تصاویر