بالا بردن کیفیت فیلم دوربین مداربسته

برنامه رفع تاری پلاک جرائم خاص

بهترین برنامه شفاف سازی شماره پلاک ماشین

از روی فیلم دوربین های مداربسته

آزمایشگاه ادله الکترونیک

افزایش کیفیت فیلم و رفع تاری پلاک

بالا بردن کیفیت فیلم دوربین مداربسته, رفع تاری فیلم و عکس

برنامه شفاف سازی

تشخیص شماره پلاک خودرو رفع تاری فیلم و عکس

افزایش کیفیت تصاویر و خواندن شماره پلاک خودرو

بالا بردن کیفیت فیلم دوربین مداربسته + نرم افزار بهبود

بالا بردن کیفیت فیلم دوربین مداربسته + نرم افزار بهبود

بالا بردن کیفیت فیلم دوربین مداربسته

تکنولوژی پیشرفته ای که در این تجهیزات مورد استفاده قرار گرفته، امکان رفع تاری و شفاف سازی پلاک خودرو را  تا حد مطلوبی افزایش پیدا کرده و می توان مسائلی را در پرونده های جرم شناسی حل کرد

که ممکن است به راحتی و در حالت عادی نادیده گرفته شوند

به عبارت دیگر ؛

امکان وارد کردن ویدئو های خام اولیه را دارد

همچنین آنالیز فرمت آن ها

واضح ساختن محتوای ثابت ویدئو ها و تصاویر

انجام اندازه گیری (خطوط و فواصل) در صحنه جرم

تولید گزارش های فنی با هدف بررسی صحنه برای کشف مسائل امنیتی،

جرم شناسی و انجام تحقیقات قانونی در این حوزه می باشد

بالا بردن کیفیت فیلم دوربین مداربسته

نظر به سهولت دسترسی به ادله دیجیتال و امکان امحاء سریع داده ها و لزوم تسریع در روند دستیابی به شواهد و ادله جرم، ارجاع سریع موضوع به کارشناس ادله الکترونیک

غالبأ، ضریب دستیابی به حقیقت و تسریع در روند اقدامات را بصورت چشمگیری افزایش میدهد

بازیابی اطلاعات تلفن همراه

شفاف‌ سازی عکس پلاک تار برنامه رفع تاری پلاک خودرو جرائم خاص

شفاف سازی پلاک خودرو از فیلم دوربین مداربسته

شفاف کردن فیلم دوربین مداربسته

نرم افزار افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

برنامه رفع تاری پلاک

برنامه بالا بردن فیلم دوربین مداربسته

بالا بردن کیفیت فیلم دوربین مداربسته + نرم افزار بهبود

شرایط و ضوابط ارائه خدمات

ثبت درخواست و ارسال تصاویر