برنامه شفاف‌ سازی پلاک ماشین برای اندروید

رفع تاری و تشخیص پلاک

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی مجهز به تجهیزات

ویژه پردازش تصاویر صحنه جرم در کشور

بالغ بر پانزده سال تجربه درخشان کارشناسی 

در مراجع مختلف قضائی و انتظامی کشور

منظور از تجزیه و تحلیل تصاویر صحنه جرم

شفاف سازی پلاک ماشین ، بررسی و استخراج داده های

الکترونیک در صحنه جرم ، دستیابی مطلوب به ادله ، بررسی و

افزایش کیفیت تصاویر صحنه جرم ، جهت کشف مسائل امنیتی و کیفری

و نهایتا تکمیل تحقیقات میباشد

به کارگیری تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل فیلم دوربین مداربسته

(رفع تاری پلاک) فراهم آوردن ابزاری تخصصی ، کاربردی ،

دقیق و مطمئن برای بررسی فنی داده های الکترونیک و

تصاویر دیجیتالی و انجام فرآیند کارشناسی

در پرونده های کیفری است

برنامه شفاف سازی فیلم در اندروید – شفاف سازی پلاک ماشین

با استخراج تخصصی، افزایش کیفیت و شفاف سازی تصاویر

دوربینهای مداربسته، می توان دلائل قابل استنادی را

برای ارائه در محاکم بدست آورد

, شفاف‌سازی , شفاف‌سازی , شفاف‌سازی , شفاف‌سازی , شفاف‌سازی , پلاک‌خودرو , پلاک‌خودرو , پلاک‌خودرو , ، shafafsazi-3، شفاف، شفاف، شفاف، شفاف،

بالغ بر %۹۰ از پرونده های ورودی به این مرجع، جزو پرونده هایی بوده اند که

بدلیل عدم دستیابی به ادله قضائی،

به این کارشناسی ارجاع گردیده که ؛

و ما با پشتوانه به تجارب درخشان گذشته و بهره برداری از

تکنولوژی رفع تاری و تشخیص پلاک، از تصاویر دوربینهای مداربسته

که در تجهیزات یاد شده مورد استفاده قرار گرفته

موفق به حل و تکمیل آنان گردیده ایم

برنامه شفاف‌ سازی پلاک ماشین برای اندروید

رفع تاری و تشخیص پلاک

به عبارت دیگر کاربرد این تجهیزات شامل ؛
امکان پخش داده های صوتی و تصویری
( پشتیبانی از تمامی پسوندهای ذخیره شده )
آنالیز فرمت پخش آن ها
واضح ساختن محتوای تصاویر،

بررسی اصالت داده های صوتی و تصویری

اندازه گیری (خطوط و فواصل) از تصاویر صحنه جرم
تولید گزارش علمی از فرآیند اقدامات کارشناسی
جهت ارائه به محاکم قضائی را میسر می سازد

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

نرم افزار رفع تاری پلاک خودرو برای اندروید

برنامه شفاف‌ سازی پلاک ماشین برای اندروید

جرائم خاص برنامه رفع تاری پلاک خودرو

برنامه شفاف سازی پلاک خودرو

برنامه شفاف‌ سازی پلاک ماشین برای اندروید

رفع‌تاری ، شفاف سازی، شفاف‌سازی ، رفع‌تاری، شفاف سازی، شفاف‌سازی ، رفع‌تاری، شفاف سازی، شفاف‌سازی ،رفع‌تاری، شفاف سازی، شفاف‌سازی ،رفع‌تاری، شفاف سازی، شفاف‌سازی، رفع‌تاری ، شفاف سازی، شفاف‌سازی, شفاف‌-سازی-پلاک, نرم افزار زوم پلاک, نرم افزار زوم پلاک,

شرایط و ضوابط ارائه خدمات

ثبت درخواست و ارسال تصاویر