مطابق با ماده ۱۵ قانون تجارت الکترونیک

معیارهای سیستم اطلاعاتی مطمئن چیست, استنادپذیری , ادله الکترونیک , ادله اثبات دعوی ,

نسبت به؛ «داده‌پیام» مطمئن

سوابق الکترونیکی مطمئن

امضاء الکترونیکی مطمئن

انکار و تردید مسموع نیست

و فقط می‌توان ادعای جعلیت به داده ‌پیام مزبور وارد یا ثابت کرد

که آن داده‌ پیام به جهتی از جهات قانونی ، از اعتبار افتاد است.

 

بنابراین ارزش و اهمیت دلیل الکترونیک مطمئن در نداشتن قابلیت

انکار و تردید به آن است که این دلایل را از ارزش و

اعتباری شبیه اسناد رسمی برخوردار می‌کند.

 

«دلیل الکترونیک مطمئن» اصطلاحی است برای آن دسته

از داده‌ پیام‌ها که به وسیله یک سیستم اطلاعاتی مطمئن تولید،

ذخیره یا پردازش شده و دارای امضای الکترونیکی مطمئن است.

فناوری مورد استفاده در این سند به صورتی است که انتساب سند به

صادرکننده، هویت او یا تمامیت سند را تضمین می‌کند.

به علاوه، چنین دلیلی پس از ایجاد باید به صورت ایمن نگهداری شود.

چنین سندی انکار ناشدنی و تردید ناپذیر است.

 

سیستم اطلاعاتی مطمئن

امضای الکترونیک مطمئن و سابقه مطمئن

ساختار یک دلیل الکترونیک مطمئن را تشکیل می‌دهند

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی مجهز به تجهیزات ویژه بررسی،

تجزیه و تحلیل اسناد و تجهیزات یجیتال

بالغ بر ده سال سابقه درخشان کارشناسی در مراجع مختلف قضایی کشور