قانون پذیرش صدا و تصاویر بعنوان ادله

ورود دلیل الکترونیک به جمع دلایل اثبات دعوا

ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی «دلیل» را چنین تعریف کرده است: «دلیل عبارت است از هر امری که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.»

به استناد ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی و فصل دهم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،

دلایل در ۸ نوع منحصر بودند: اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات، سوگند، معاینه محل، تحقیق محلی و کارشناسی.

اما با تصویب قانون تجارت الکترونیک، دلیل الکترونیک به عنوان قالب جدید دلیل، به نظام ادله اثبات دعوا وارد شد.

قانون تجارت الکترونیکی تعریفی وسیع و پویا از «داده‌پیام» ارائه کرده است

(ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک).

بنابراین، نه تنها ابزارهای الکترونیک، بلکه تمامی ابزارهای موجود می‌توانند منشاء ایجاد دلیل الکترونیک باشند،

از جمله تلگرام ، تلکس، ابزارهای دیجیتالی، مغناطیسی، نوری، الکترومغناطیسی و سایر ابزارهای ناشی از فناوری که در آینده به وجود خواهند آمد.

بدین ترتیب، اکنون در نظام حقوقی ایران، گزارش تراکنش سیستم الکترونیکی،حافظه رایانه و پوشه‌های صوتی و تصویری دیجیتال هر یک نوعی دلیل الکترونیک هستند.

این دلایل را می‌توان در ابزارهایی مانند تلفن همراه و ثابت، دوربین‌ها یا ضبط‌ کننده‌های دیجیتال، رایانه‌های شخصی، فکس‌ها و مانند آنها کشف و استفاده کرد.

با تصویب قانون تجارت الکترونیک، دلایل الکترونیک به عنوان نوع جدید دلایل در کنار دلایل سنتی، در نظام ادله اثبات دعوا معتبر شمرده و دارای ارزش اثباتی شدند.

 

ارزش و اعتبار دلیل الکترونیک مطمئن

«دلیل الکترونیک مطمئن» اصطلاحی است برای آن دسته از داده‌پیام‌ها که به وسیله یک سیستم اطلاعاتی مطمئن تولید، ذخیره یا پردازش شده و دارای امضای الکترونیکی مطمئن است.

فناوری مورد استفاده در این سند به صورتی است که انتساب سند به صادرکننده، هویت او یا تمامیت سند را تضمین می‌کند. چنین سندی انکارناشدنی و تردیدناپذیر است.

به علاوه، چنین دلیلی پس از ایجاد باید به صورتی ایمن نگهداری شود.

بنابراین، سیستم اطلاعاتی مطمئن امضای الکترونیک مطمئن و سابقه مطمئن ساختار یک دلیل الکترونیک مطمئن را تشکیل می‌دهند.

معیارهای یک سیستم اطلاعاتی مطمئن در بند ح ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک تعیین شده است

قانون پذیرش صدا و تصاویر بعنوان ادله

#قانون پذیرش صدا و تصاویر بعنوان ادله در محاکم قضایی    #دلیل الکترونیک مطمئن چیست      #بررسی اصالت فایل صوتی     

#قانون ارجاع پرونده به کارشناسان دادگستری        #معیارهای سیستم اطلاعاتی مطمئن چیست

شرایط و ضوابط ارائه خدمات

ادله الکترونیک و پذیرش آن از منظر قانونگذار