رفع تاری و تشخیص پلاک

واضح سازی شماره پلاک از تصاویر نا واضح

 

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضایی مجهز به تجهیزات

ویژه پردازش تصاویر صحنه جرم ، در کشور

شفاف سازی، رفع تاری و تشخیص پلاک خودرو

هدف از بررسی صحنه جرم، کشف مسائل امنیتی، جرم شناسی و تکمیل
تحقیقات قانونی در این حوزه ها می باشد.

شفاف سازی پلاک تار

اهداف اصلی ما از بکارگیری سیستم افزایش کیفیت

تصاویر صحنه جرم

فراهم آوردن ابزاری کاربردی ، مظمئن و در عین حال دقیق ،

جهت تشخیص پلاک خودرو

تجزیه و تحلیل قانونی داده های الکترونیکی و تصاویر دیجیتالی،

پیرامون حل و تکمیل پرونده های کیفری است

با پردازش و تجزیه و تحلیل تصاویر، می توان دلائل

قابل استنادی را برای ارائه در دادگاه بدست آورد.

واضح سازی شماره پلاک از تصاویر نا واضح

ما ( کارشناس ادله الکترونیک) با بهره از تجارب درخشان حاصل از یک

دهه کارشناسی در مراجع قضائی و انتظامی مختلف کشور

و ضمن بکارگیری تجهیزات ویژه شفاف سازی ، رفع تاری و

تشخیص ارقام پلاک خودرو

میتوانیم مسائلی را در پرونده های کیفری حل کنیم،

که ممکن است به راحتی و در حالت عادی نادیده گرفته شوند.

رفع تاری و تشخیص پلاک

پلاک تار بررسی اصالت ادله الکترونیک و سنتی خبررسی اصالت ادله الکترونیک و سنتی پلاک تار

رفع تاری تصاویر ، شفاف‌سازی , شفاف‌سازی ,شفاف‌سازی , شفاف‌سازی ,شفاف‌سازی ,

به عبارت دیگر کاربرد این تجهیزات شامل ؛

امکان وارد کردن تصاویر اولیه، آنالیز فرمت پخش آن ها

واضح ساختن محتوای تصاویر

انجام اندازه گیری (خطوط و فواصل) در صحنه جرم

و تولید گزارش قابل ارائه در دادگاه را میسر می سازد

واضح کردن شماره پلاک خودرو

بالغ بر یک دهه تجربه درخشان کارشناسی، در مراجع مختلف قضائی و انتظامی کشور

رفع تاری و شفاف‌ سازی شماره پلاک ماشین

رفع تاری و تشخیص پلاک‌‌‌‌‌ ـــــــــــــــــــــــــ برنامه رفع تاری پلاک

تشخیص شماره پلاک تار از روی فیلم مداربسته

رفع تاری پلاک تار ,

شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته

پردازش تصاویر صحنه جرم ،

تشخیص پلاک خودرو از روی عکس

رفع تاری متن و نوشته

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربستهافزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

شرایط و ضوابط ارائه خدمات

تماس با کارشناس رفع تاری پلاک خودرو

رفع تاری تصاویر , رفع تاری تصاویر , پلاک‌خودرو، پلاک خودرو , پلاک خودرو