رفع تاری پلاک

شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته

افزایش کیفیت تصاویر

 

هدف اصلی بکارگیری این سیستم درکشور افزایش کیفیت تصاویرصحنه جرم

فراهم آوردن ابزاری سریع ، کاربردی و مطمئن

برای تجزیه و تحلیل قانونی داده های ویدئویی و تصاویر دیجیتالی, جهت حل و تکمیل پرونده های تحقیقاتی و جرم شناسی است.

از طریق پردازش و تجزیه و تحلیل تصاویر ثابت و متحرک می توان شواهد مسلم و قابل استنادی را برای ارائه در محافل و دادگاه های قانونی بدست آورد.

به لطف تکنولوژی هایی پیشرفته ای که در این سیستم مورد استفاده قرار می گیرند

می توان مسائلی را در پرونده های جرم شناسی حل کرد که ممکن است به راحتی و در حالت عادی نادیده گرفته شوند.

 

شرح توانمندی خدمات بخش پردازش تصاویر صحنه جرم،

امکان وارد کردن ویدئو های خام اولیه و آنالیز فرمت آن ها،

واضح ساختن محتوای ثابت ویدئو ها و تصاویر،

انجام اندازه گیری (خطوط و فواصل) در صحنه جرم

و در نهایت تولید گزارش های فنی، جهت ارائه به محاکم  قضائی

 

افزایش کیفیت تصاویر دوربین مداربسته ابزاری سریع ، کاربردی ، مطمئن  و در عین حال دقیق برای تجزیه و تحلیل قانونی  داده ها و تصاویر دیجیتالی، بمنظور جرم شناسی و تکمیل تحقیقات، پرونده های کیفری است.

 

 شفاف سازی پلاک خودرو

سایت جرائم خاص

تست بیومتریک جهت شناسایی جرم و مجرمین 

واضح کردن ، شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته

افزایش کیفیت تصاویر صحنه جرم

واضح سازی و تشخیص پلاک

#تست_بیومتریک 

رفع تاری و تشخیص پلاک

افزایش کیفیت تصویر دوربین مداربسته

افزایش کیفیت تصاویر دوربین مداربسته

شفاف_سازی_واضح_کردن_تصاویر_فیلم_تصویر_دوربین

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

 

شرایط ارائه خدمات

  شروع و تکمیل فرآیند درخواستهای شخصی