برنامه رفع تاری پلاک خودرو

تشخیص شماره پلاک

شفاف‌ سازی فیلم دوربین مدار‌بسته

برنامه رفع تاری پلاک خودرو

تشخیص شماره پلاک , واضح کردن پلاک خودرو

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته
شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته
افزایش کیفیت تصاویر
تشخیص شماره پلاک ، خواندن پلاک ماشین از فیلم تار

شفاف سازی تصویر پلاک ماشین، تشخیص شماره پلاک
هدف از بررسی صحنه جرم، کشف مسائل امنیتی ،
جرم شناسی و تکمیل تحقیقات قانونی در این حوزه می باشد

اهداف اصلی بکارگیری سیستم افزایش کیفیت تصاویرصحنه جرم

فراهم آوردن ابزاری کاربردی ، مظمئن و در عین حال دقیق

برای تجزیه و تحلیل قانونی داده ها وتصاویر الکترونیکی جهت

حل و تکمیل پرونده های کارشناسی قضایی است

با پردازش و تجزیه و تحلیل تصاویر ثابت و متحرک می توان شواهد قابل استنادی را برای ارائه در دادگاه بدست آورد.

به لطف تکنولوژی هایی پیشرفته ای که در این سیستم مورد استفاده قرار می گیرند

می توان مسائلی را در پرونده های جرم شناسی حل کرد که ممکن است به راحتی و در حالت عادی نادیده گرفته شوند.

امکانات موجود در تجهیزات پردازش تصاویر
وارد کردن ویدئو های خام اولیه،
آنالیز فرمت آن ها،
واضح ساختن محتوای ثابت ویدئو ها و تصاویر،
انجام اندازه گیری (خطوط و فواصل) در صحنه جرم
تولید گزارش های فنی از فرآیند اقدامات کارشناسی

pardazesh- شفاف سازی شماره پلاک pardazesh-2

شفاف سازی پلاک خودرو

دانلود اپلیکیشن وبسایت تخصصی جرائم خاص

لینک برنامه رفع تاری پلاک رفع تاری پلاک خودرو جرائم خاص

سایت جرائم خاص

برنامه شفاف سازی پلاک خودرو

تشخیص شماره پلاک خودرو

برنامه رفع تاری پلاک خودرو جرائم خاصربسته

بررسی اصالت ادله سنتی و الکترونیک شفاف سازی پلاک

تشخیص شماره پلاک تار دادگستری

شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته ه برنامه تشخیص شماره پلاک

تشخیص شماره پلاک, پتشخیص‌شماره, واضح کردن شماره پلاک, شفاف سازی پلاک, افزایش کیفیت تصاویر دوربین مداربسته , تشخیص‌شماره , تاری , تشخیص‌شماره , تشخیص‌شماره , رفع‌تاری , رفع‌تاری , رفع‌تاری , رفع‌تاری , رفع‌تاری ,پلاک‌‌تار , پلاک‌‌تار , پلاک‌‌تار , پلاک‌‌تار , پلاک‌‌تار , تشخیص‌شماره ,تشخیص‌شماره , pardazesh-2

شرایط و ضوابط ارائه خدمات

ثبت درخواست و ارسال تصاویر