نحوه شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته

افزایش کیفیت فیلم

واضح سازی تصاویر صحنه جرم

افزایش کیفیت تصاویر دوربین مداربسته
ابزاری کاربردی، مطمئن و دقیق ،
برای تجزیه و تحلیل قانونی داده ها و تصاویر دیجیتالی
جهت حل و تکمیل پرونده های تحقیقاتی و جرم شناسی

نرم افزار افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته
نرم افزار تشخیص پلاک از فیلم دوربین مداربسته

شفاف کردن فیلم دوربین مداربسته

نرم افزار شفاف سازی پلاک خودرو از فیلم و عکس

برنامه رفع تاری و تشخیص شماره پلاک تار

رفع تاری پلاک تار

برنامه رفع تاری پلاک

بهبود کیفیت فیلم دوربین مداربسته رفع تاری متن و نوشته

رفع تاری، رفع تاری، ر فع تاری، رفع تاری، رفع تاری، رفع تاری،

افزایش کیفیت فیلم

رفع تاری پلاک‌ ماشین

بالا بردن کیفیت فیلم دوربین مداربسته + نرم افزار بهبود

برنامه رفع تاری پلاک خودرو جرائم خاص

شفاف سازی پلاک خودرو و فیلم دوربین مداربسته

شرایط و ضوابط ارائه خدمات

ثبت درخواست و ارسال تصاویر